Rubrika: Business English

Fráze pro e-mailovou konverzaci

Formální oslovení

Dear Mr. Brown,
Vážený pane Browne,

Neformální oslovení

Neformální oslovení bývá přípustné na všech úrovních.

Hi David,
Ahoj Davide,

Pokud nevíme, kdo bude zprávu číst

To whom it may concern,
Vážení,…

Úvodní fráze

I hope you are well.
Doufám, že se máte dobře.

I believe you are well.
Věřím, že se máte dobře.

Hope you’re doing well.
Doufám, že se Vám daří.

I hope all is well.
Doufám, že je vše v pořádku.

Hope you day / week is going well.
Doufám, že Váš den / týden probíhá dobře.

How are you doing?
Jak se máš / máte?

Odpověď na dotaz

Thank you for your email about…..
Děkuji za Váš e-mail o ….

Thank you for your email regarding….
Děkuji za Váš e-mail týkající se….

Thank you for your interest / inquiry.
Děkuji za Váš zájem / dotaz.

Enclosed is the information you requested.
Přložené jsou požadované informace.

With regard / reference to ….
S ohledem / odvoláním na …

Když žádáte příjemce, aby provedl nějakou akci

Could you please…
Mohl byste prosím…

I would be greateful if you could….
Byl bych Vám vdčený, kdybyste mohl…

I would appreciate your help in this matter.
Ocenil bych Vaši pomoc v této záležitosti.

Could you look into this?
Mohl byste se na to podívat?

Don’t forget…
Nezapomeňte…

I would like to remind you…
Chtěl bych Vám připomenout….

Would you mind checking it out for me?
Mohl byste to pro mě zkontrolovat?

Thanks in advance.
Díky předem.

I’d love to hear your advice on this one.
Rád bych slyšel Vaši radu ohledně tohoto.

It’s a serious problem for us.
Je to pro nás velký problém.

The situation is causing us considerable inconvenience.
Situace nám způsobuje značné nepříjemnosti.

Please take care of that ASAP.
Prosím, postarejte se o to co nejdříve.

I hope you will deal with this matter promptly.
Doufám, že se touto záležitostí budete neprodleně zabývat.