Rubrika: Slovíčka pro pokročilé

district

district
čtvrť, okres

He lives in a poor district of London.
Žije v chudé čtvrti Londýna.

This district is notorious for air pollution.
Tato čtvrť je známá znečištěním ovzduší.

I live in a nice district.
Žiji v hezké čtvrti.

extinguish

extinguish
uhasit, zhasnout

The firemen couldn’t extinguish the flames.
Hasiči nemohli uhasit plameny.

Get me a fire extinguisher!
Přines mi hasicí přístroj!