Rubrika: Slovíčka pro začátečníky

window

window
1. okno

Open the window!
Otevři okno!

Who broke the window?
Kdo rozbil to okno?

Jde vám to skvěle! 👍

Projeďte si obě fráze ještě jednou a pak se vrhněte na další slovíčko!

finger

finger
1. prst

Matt cut his finger with a knife.
Matt se řízl nožem do prstu.

I burned my finger.
Spálil/a jsem si prst.

Výborně! Nyní pokračujte na další slovíčko.

spend

spend
1. utrácet
2. trávit (čas)

We’re spending too much money.
Utrácíme příliš mnoho peněz.

I want to spend time with you.
Chci s tebou trávit čas.

Výborně! Nyní pokračujte na další slovíčko.

cup

cup
1. hrnek
2. šálek
3. pohár

I like this cup.
Líbí se mi tento hrnek.

A cup of tea.
Šálek čaje.

Opera is not my cup of tea.
Nemám rád operu (dosl. není to můj šálek čaje).

before

before
1. před

Come home before six.
Přijď domů před šestou.

Turn right before the supermarket.
Před supermarketem odbočte doprava.